Det är stora problem i färdtjänsten i Skåne efter en razzia mot Ringduve Taxis fordonspark. Under onsdagen genomfördes en razzia av Kronofogden som beslagtog ett trettiotal av Ringduve Taxis bilar. Därefter sade Skånetrafiken med omedelbar verkan upp sitt avtal med bolaget eftersom Ringduve Taxi inte längre är i stånd att utföra färdtjänst- och sjukresor. Skånetrafikens och Burlövs kommuns färdtjänst- och sjukresekunder berörs. Skånetrafiken prioriterade sjukresor framför färdtjänst och uppmanade de färdtjänstresenärer som har möjlighet att använda vanlig kollektivtrafik eller försöka ordna egen transport.