Omorganisationen på SRF Skånes kansli som taltidningen nämnde i senaste numret är nu genomförd. Kanslichefen Stefan Edenborg fick sluta omedelbart efter överläggningarna mellan hans fackliga organisation och distriktsstyrelsen på torsdagen. Styrelseledamoten Bo Lang har tagit över som arbetsledare för de två kvarvarande anställda på kansliet.

Distriktets ordförande Maria Torstensson säger till Skånes Taltidning att Stefan Edenborg är anställd ytterligare två månader men arbetsbefriad.

Stefan Edenborg vill inte medverka i en bandad intervju men säger till Skånes Taltidning att han är förvånad och besviken.
– Det är lite tragiskt att organisationen ägnar sig åt detta istället för att göra livet lättare för synskadade, säger han.

Hans Hjelm i Ängelholm, sammankallande i SRF Skånes granskningsutskott, säger till taltidningen att utskottet ska granska den här händelsen på samma sätt som man granskar all annan verksamhet i distriktet. En eventuell rapport ska presenteras för årsmötet nästa år.

Här kan du höra SRF Skånes distriktsordförande Maria Torstensson i en intervju om omorganisationen tidigare i veckan.