Taxi Kurir i Stockholm tar över Skånetrafikens beställningscentral för färdtjänst och sjukresor i början av juli i år. Beställningscentralen kommer att drivas från Lund med uppbackning från Stockholm. I tredje hand kopplas samtalen till Taxi Kurirs verksamhet i Lettland. Det här innebär att avtalet med Samres upphör och att inga skånska färdtjänstbeställningar längre kommer att tas emot i Senegal, Moldavien eller Estland.

Totalt sju företag konkurrerade om beställningscentralen. Taxi Kurir i Stockholm kom med det bästa budet både vad gäller pris och kvalitet, enligt Skånetrafiken. Läs mer om detta i numret av Skånes Taltidning som kommer ut på torsdag.