15-2020, 9 april

Ur innehållet:

► Regeringen sa nej. Kommuner får inte riva upp omsorgsbeslut.
► Brist på skyddsutrustning men ännu inte på personal i skånsk hemtjänst.
► Från taktila hus till skyddsvisir. Modellbyggare tar nya vägar.
► Ordförande som gärna fortsätter och student som vill dra med unga kandiderar till SRF Skånes styrelse.
Fortsätt läsa 15-2020, 9 april

14-2020, 3 april

Ur innehållet:

► Kommuner vill kunna strunta i viktiga insatser för funktionshindrade – förslag till regeringen.
► Många vill hjälpa de som inte kan gå ut. Vi besökte ett volontärcenter i Kävlinge, ett av flera i Skåne.
► Tvätta händerna, och fötterna. Judostjärnan Nicolina om hur corona och uppskjutet Paralympics ändrat på det mesta.
► Promenader, vänliga grannar och telefonsamtal – så håller tre synskadade damer humöret uppe.
Fortsätt läsa 14-2020, 3 april

13-2020, 27 mars

Ur innehållet:

► Stora delar av Region Skånes ögonsjukvård ställs in eller skjuts upp.
► Nu får du åka ensam i Skånetrafikens färdtjänst – en effekt av coronakrisen.
► Paralympics skjuts upp ett år och all annan parasport får vänta till i höst.
► Han siktade på stjärnorna men blev journalist. Månadens ansikte är Jan Olof Asp.
Fortsätt läsa 13-2020, 27 mars

Ögonsjukvården på SUS drar ner på grund av Corona

Från och med måndag 23 mars kommer ögonsjukvården inom Skånes Universitetssjukhus SUS att dra ner på den del av vården som utan fara för patienten kan vänta, eller inte genomföras alls.
Bland annat ställs operationer av grå starr in, men även annan kirurgi som kan vänta utan att patienten tar skada.
— Men alla patienter som har ett medicinskt behov av att träffa ögonsjukvården kommer att erbjudas vård, skriver Sten Kjellström, ansvarig för ögonsjukvården vid SUS, i ett mejl till Skånes Taltidning.
— Våra teamledande läkare kommer att granska patientlistor så att inga patienter kommer i kläm.
Beslutet gäller till och med 5 april men kan komma att förlängas.