48-2022, 30 november

Ur innehållet:

  • Besvikelse över stopp för arbete med synskadades valhemlighet.
  • Domstolar ofta mildare än Försäkringskassan om assistans.
  • Tillgänglig läsning via Daisysystemet har nu funnits i tjugo år.
  • När vintern är kall, våt och rå. Vad passar på fötterna då?

Fortsätt läsa 48-2022, 30 november

46-2022, 17 november

Ur innehållet:

  • Nytt läkemedel likvärdigt med Lucentis godkänt i EU.
  • Guldkassettens hederspris till Skånes Taltidning.
  • Psykisk ohälsa viktig fråga för Månadens ansikte.
  • Jordiga färger sticker ut i höstens dammode.

Fortsätt läsa 46-2022, 17 november