Från och med måndag 23 mars kommer ögonsjukvården inom Skånes Universitetssjukhus SUS att dra ner på den del av vården som utan fara för patienten kan vänta, eller inte genomföras alls.
Bland annat ställs operationer av grå starr in, men även annan kirurgi som kan vänta utan att patienten tar skada.
— Men alla patienter som har ett medicinskt behov av att träffa ögonsjukvården kommer att erbjudas vård, skriver Sten Kjellström, ansvarig för ögonsjukvården vid SUS, i ett mejl till Skånes Taltidning.
— Våra teamledande läkare kommer att granska patientlistor så att inga patienter kommer i kläm.
Beslutet gäller till och med 5 april men kan komma att förlängas.