Ett fel hos oss har inneburit att länken till att lyssna strömmande på Skånes Taltidning nummer 33-2015 inte fungerat. Felet är nu tillrättat. Här hittar du nummer 33-2015.