Kontakt

Post och besök:

Skånes Taltidning
Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö

Telefon:

040-673 09 70

E-post:

skanestaltidning@skane.se

Sociala medier:

Skånes Taltidning på Facebook

Fakturaadress (endast efakturor):

Region Skåne
Psykiatri och habilitering
205 01 Malmö
Referens: 82216

GLN: 7322730014656
Organisationsnummer: 232100-0255

Läs mer om Region Skåne och e-fakturor

Det här är vi som arbetar på Skånes Taltidning. Klicka på bilderna så berättar vi om oss själva!

Martin Holmström

Enhetschef, tekniker samt
ansvarig utgivare
040-673 09 72
martin.holmstrom@skane.se
Martin Holmström. Klicka på bilden så pratar jag!

Mats Sundling

Taltidningsredaktör
040-673 09 73
mats.sundling@skane.se
Mats Sundling. Klicka på bilden så pratar jag!

Dodo Parikas

Taltidningsredaktör
040-673 09 74
dodo.parikas@skane.se
Dodo Parikas. Klicka på bilden så pratar jag!

Åsa Kjellman Erici

Taltidningsredaktör
040-673 09 75
asa.kjellmanerici@skane.se
Åsa Kjellman Erici. Klicka på bilden så pratar jag.

Carla Perez De Arce Nowicki

Kanslist, prenumerantansvarig
040-673 09 70
carla.perezdearcenowicki@skane.se

Carla Perez De Arce Nowicki.

Khaled Amairi

Teknik, kopiering
040-673 09 71
khaled.amairi@skane.se