Klart för helgavtal i Trelleborgs färdtjänst

Trelleborgs kommun kommer att teckna ett tilläggsavtal med Taxi Trelleborg om färdtjänstbeställningar även på helgerna. Det beslutade socialnämnden vid tisdagens sammanträde. Vad avtalet innebär berättar socialnämndens ordförande Lennart Höckert, S, i veckans nummer av taltidningen. Avtalet kommer att gälla året ut. Under hösten kommer socialförvaltningen att utvärdera hur många beställningar som gjorts och om avtalet eventuellt behöver förhandlas om.