Trelleborgs kommun kommer att teckna ett tilläggsavtal med Taxi Trelleborg om färdtjänstbeställningar även på helgerna. Det beslutade socialnämnden vid tisdagens sammanträde. Vad avtalet innebär berättar socialnämndens ordförande Lennart Höckert, S, i veckans nummer av taltidningen. Avtalet kommer att gälla året ut. Under hösten kommer socialförvaltningen att utvärdera hur många beställningar som gjorts och om avtalet eventuellt behöver förhandlas om.