Test av länkar

Alternativ 1:

Intro aws. Tid 2.44

Antalet inlagda på sjukhus med Covid-19 har halverats sen förra veckan i Skåne. Tid 3.12

Många ögonsjuksköterskor slutade på SUS när coronavården blev för belastande. Men läget ser ändå mycket bättre ut nu, säger chefen för Ögonsjukvården på Skånes Universitetssjukhus. Tid 8.45

Synskadade Mackan Andersson är rädd för att gå ut i Malmö efter senaste fallet över elsparkcykel som resulterade i både avslitet muskelfäste och skador på senor. Tid 5.05

 

Alternativ 2:

Intro aws. Tid 2.44

Antalet inlagda på sjukhus med Covid-19 har halverats sen förra veckan i Skåne. Tid 3.12

Många ögonsjuksköterskor slutade på SUS när coronavården blev för belastande. Men läget ser ändå mycket bättre ut nu, säger chefen för Ögonsjukvården på Skånes Universitetssjukhus. Tid 8.45

Synskadade Mackan Andersson är rädd för att gå ut i Malmö efter senaste fallet över elsparkcykel som resulterade i både avslitet muskelfäste och skador på senor. Tid 5.05

Alternativ 3 (nuvarande):

Intro aws. Tid 2.44

Antalet inlagda på sjukhus med Covid-19 har halverats sen förra veckan i Skåne. Tid 3.12

Många ögonsjuksköterskor slutade på SUS när coronavården blev för belastande. Men läget ser ändå mycket bättre ut nu, säger chefen för Ögonsjukvården på Skånes Universitetssjukhus. Tid 8.45

Synskadade Mackan Andersson är rädd för att gå ut i Malmö efter senaste fallet över elsparkcykel som resulterade i både avslitet muskelfäste och skador på senor. Tid 5.05