10-2020, 6 mars

Ur innehållet:

► Oro för Coronaviruset stoppar Synmässan i Malmö.
► Mer tillgänglig läsning nytt uppdrag för MTM.
► Ny hjälpmedelslag oroar inte ansvarig politiker.
► Arbete både tillgång och riskfaktor för dövblinda.
Fortsätt läsa 10-2020, 6 mars

9-2020, 28 februari

Ur innehållet:

► 85-årig kvinna dog efter färdtjänstresa i Malmö.
► Ny lagstiftning hotar att knäcka hjälpmedelsföretag.
► Osäkerhet om hur synhjälpmedlen i Skåne påverkas av ny lag.
► Gravt synskadad snickare ser att läsa igen efter genterapi.
Fortsätt läsa 9-2020, 28 februari

8-2020, 21 februari

Ur innehållet:

► JK-klander efter synskadad flyktings självmord.
► Funktionshinderråd i Skåne har många brister.
► Punktskriftskurser för skolelever stoppas inte efter kritik.
► Månadens augustprisade ansikte vet allt om ål.
Fortsätt läsa 8-2020, 21 februari

7-2020, 14 februari

Ur innehållet:

► Nu har Bosse Wähl väntat snart ett år på beslut om den nya merkostnadsersättningen.
► Nästan 20000 väntar oacceptabelt länge på ersättningen, svarar Försäkringskassan.
► Snart startar Synlinjen, dit vem som helst kan ringa och få svar på alla synskadefrågor.
► Unga spelare vill upp, men ny förbundskapten sökes – generationsväxling i goalbollen.
Fortsätt läsa 7-2020, 14 februari

6-2020, 7 februari

Ur innehållet:

► Mer pengar till förarna ska ge bättre färdtjänst i byarna runt Lund.
► Hjälp med ansökan om LSS-ledsagning viktigt projekt för SRF.
► Elit och amatörer. Alla får plats i parasportmästerskapen Malmö Open.
► Ny pratande klocka bland prylar som kan göra vardagen lättare.

Fortsätt läsa 6-2020, 7 februari

5-2020, 31 januari

Ur innehållet:

► Så ska unga med synnedsättning få arbete – skånskt synskadeprojekt visar vägen.
► Tillgängligheten haltar för Skånetrafikens biljettsystem, men åtgärder får vänta.
► Minskad telefontid för de som lånar talböcker i Malmö. Bra service ändå, säger ansvariga.
► Ond bråd död och evangelium om mytisk vattenvarelse i månadens talbokstips.
Fortsätt läsa 5-2020, 31 januari