Det beslut om att avskaffa handikappersättningen som regeringen skulle ha fattat idag har blivit uppskjutet. Socialminister Annika Strandhälls pressekreterare Karin Boman Röding uppger till Skånes Taltidning att det ”stämmer att ärendet inte tagits upp under dagens regeringssammanträde. Inget beslut har alltså fattats”.
SRF:s ordförande Håkan Thomsson menar att förbundets protester troligen bromsat beslutet.
Läs mer om följderna för synskadade om handikappersättningen skrotas i nya numret av Skånes Taltidning.