Ur innehållet:
Svedala nobbar gratisresor i kollektivtrafiken för färdtjänståkarna.
Syntolkade Stockholm Stories får toppbetyg.
Synskadetekniken epub3 kan bli standard på internet.
Kristianstad efterlyser synpunkter på nya riktlinjer för uteserveringar.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro, tid 2.07

Gratisresor på buss och tåg för färdtjänstberättigade inget för Svedala. Vi går igenom kommunerna som inte har Skånetrafiken som färdtjänsthuvudman. Tid 6.51

Telegram:
Riksdagen ändrade reglerna – nu ger Ystad ger bygglov till omdiskuterade hus.

Kristianstad efterlyser synpunkter på nya riktlinjer för uteserveringar.
**Extramaterial: Kristianstads kommuns hemsida om riktlinjer för uteserveringar. Nytt fönster.
Ökningen av synskadade arbetslösa har stannat av.
Folkhögskolornas kursprogram för nästa läsår ute.

Ingen actionrulle men det händer mycket. Vår recensent ger filmen Stockholm Stories högsta betyg. Tid 12.21

Telegram: Ny Lasse-Majafilm finns syntolkad.

Öppnat och stängt med bio, bro och bank. Tid 5.53

Synskadeteknik kan bli standard på internet. ”En teknisk revolution” menar expert. Tid 5.54

Längdhopparen Per Jonsson nia i inomhus-SM för seende. Tid 3.28

Telegram: Junior tog brons i synskadejudo.

Annons: Polar Print visar hjälpmedel.

Evenemangstips med gratisteater och körkonsert. Tid 10.18

Kalendern med Parneviks, Perpetua och ljudbokspris. Tid 5.47

Anslagstavlan regional: Taltidningens kansli * Taltidningens redaktion * Försvarsligan * LTH.

Anslagstavlan sydvästra Skåne: SRF Malmö * Malmö Blindförening.

Anslagstavlan mellersta och sydöstra Skåne: SRF Landskrona-Svalöv * SRF Lundabygden * SRF Ringsjöbygden * Kollektivtrafiken.

Anslagstavlan norra Skåne: SRF Helsingborg-Höganäs * SRF Kristianstad-Bromölla * SRF Osby * SRF Ängelholm-Båstad.

Redaktionsruta.