Ur innehållet:
Radiotidningarna har blivit populärare, nya mottagarna räckte inte till Skåne.
Korrekturläsare för talböcker håller koll på uttalet.
Nu finns metoden som mäter hur synskadade framställs i tv.
Gör din egen daisybok – Microsoft lanserar möjligheten ”Spara som Daisy”.
Riksförening för synskadade konstnärer ställer höga krav.


Lyssna på hela tidningen strömmande

Första sidan:

Intro (2.14)

Telegram (7.17): Första världsglaukomdagen firas i Malmö. * Radiotidningarna har blivit populärare, nya mottagarna räckte inte till Skåne. * Ingen sammanslagning mellan US Skåne och Småland/Blekinge. * Regeringen vill öppna Ekeskolan igen för flerfunktionshindrade barn.

Konstiga ord, främmande språk eller rent av talfel? Korrekturläsare för talböcker håller koll på uttalet och brottas med ljud på hög hastighet. (12.50)

”Viktigt att personer med funktionshinder visas i mer än offer- eller hjälterollen”. Nu finns metoden som mäter hur synskadade och rullstolsburna framställs i tv. (10.53)

Ingen terapi utan verkligt skapande – riksförening för synskadade konstnärer ställer höga krav på sina medlemmar. (9.24)

Öppnat och stängt (2.07)

Andra sidan:

Gör din egen daisybok – datorjätten Microsoft lanserar möjligheten ”Spara som Daisy” i nya versionen av programmet Word. (8.21)

Vad är det som nio miljoner spelare lockas av? Vi beskriver det populära datorspelet World of Warcraft. (8.55)

Insändare (0.48): Nyare filmer och samarbete med lokalföreningen ger mer publik på syntolkad film, svarar Ingagerd Nilsson i Hässleholm.

Nöjestips (12.41)

Kalendern (5.42)

Föreningsruta regional (3.31), föreningsruta sydvästra (2.46), föreningsruta norra (2.59) och föreningsruta mellersta/östra (2.45)

Redaktionsruta (1.20)