Ur innehållet:
Avgifter på hjälpmedel diskuteras när habiliteringssverksamheten har ont om pengar.
Goalbollturneringen i Malmö Open samlade flera nystartade lag.
Vi träffar irländska och schweiziska gäster i Malmö Open.
Sju mekaniska jazzdockor är den senaste attraktionen på Tekniska museet i Malmö.