Ur innehållet:
►Lomma lämnar över färdtjänsten till Skånetrafiken.
►Brukarna får mera inflytande – Region Skåne tar till sig av revisorskritik.
►Robert Johannesson i Kristianstad har 19 000 stenkakor.
►Debatten om valfrihet i hemtjänsten fortsätter.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro, tid 2.16

Lomma lämnar över färdtjänsten till Skånetrafiken, vill få hjälp att påverka Samres. Tid 5.23

Telegram:
Ängelholms synskadade drabbas inte av indragen heminstruktör.

Hässleholm fortsätter kämpa för gratis kollektivtrafikresor för funktionshindrade.
Båstads KHR byter namn.
Ny tillgänglighetsgrupp inrättad i Lomma.
Spegel döljer toalett i Helsingborg.
Ängelholmsbro får belysta pelare.