Ur innehållet:
Synskadade Andreas Bengtsson från Eslöv blev blåst på praktikplatsen. Nu stämmer DO Höörföretaget.
Genomarbetad ansökan ger SRF Skåne 25 procent större regionbidrag.
Svenska myndigheter måste inse att FN-konventionen innebär förpliktelser, menar rådgivare på Hjälpmedelsinstitutet.
Äldst och yngst i Paralympicstruppen är synskadade – och den ene är dessutom benamputerad.