Ur innehållet:
Planeringschefen ger praktiska råd för framkomligheten på Lunds central.
Sara Bäckmos porträtt av en färg vann Guldkassetten – här är reportaget.
Historikern Dick Harrison är Månadens ansikte.
Taltidningens jultävling uppmärksammar jubilaren Selma Lagerlöf.