Ur innehållet:
Många mediciner påverkar synen – patienter och läkare måste vara mera uppmärksamma.
Syncentralen lämnade ut e-postadress utan att fråga.
Försök med gratis nummerupplysning i mobiltelefonen nästa år.
Lokala klipp, men inga reportage i Lydavisen – Köpenhamns taltidning.
Vi möter synskadad elev på Kungliga Balettskolans gymnasielinje.


Lyssna på hela tidningen strömmande

Första sidan:

Intro (2.14)

Många mediciner påverkar synen – nu måste både patienter och läkare vara mera uppmärksamma för att förhindra bestående skador. (9.00)

Syncentralen lämnade ut e-postadressen utan att fråga. Joakim Nordell är upprörd över sekretessbrottet. (5.33)

Försök med gratis nummerupplysning i mobiltelefonen nästa år. (4.37)

HSO i Uppsala vill ta över färdtjänsten själv för att rädda den goda servicen. (4.37)

Hellre lämpliga än organisationskvoterade ledamöter till handikappråden. HSO Skåne har tagit fram en idébok. (7.44)

Deckargåtor och avslöjanden om kända personer i månadens talbokstips. (4.28)

Telegram (4.31): Vellinge tar ansvar för uppsagd personal genom att betala Taxibil Syd. * Inget besked om ljudboksmomsen i år. * Sned representation i Skånetrafikens nya brukarråd tycker SRF Skånes ordförande. * Telias mobilkunder kan få prisinformationen uppläst i utlandet. * Taltidningen Öringen läggs ner.

Öppnat och stängt. (1.16)

Andra sidan:

Lokala klipp, men inga reportage i Lydavisen – Köpenhamns taltidning. (7.05)

”Jag dansar ju inte med ögonen”. Vi möter Caroline Hammar, synskadad elev på Kungliga Balettskolans gymnasielinje. (8.03)

Nöjestips (14.46)

Kalendern (5.58)

Föreningsruta regional (2.31), föreningsruta norra (4.20) och föreningsruta sydvästra/mellersta/östra (3.31)

Redaktionsruta (1.20)