Ur innehållet:
DO kan inte ta anmälan mot Skånetrafikens biljettautomater till domstol.
Synskadade Emmy Hallgren, 89 år, fick krypa till sin stuga, eftersom vägen var för hal för färdtjänsten.
Regeringen vill helst slippa utnyttja sista etappen av jobb- och utvecklingsgarantin.
Eliten kan samlas i Göteborg 2011 – Sverige vill arrangera IBSA World Games.

Lyssna på hela tidningen strömmande

Intro (1.54)

Diskrimineringsombudsmannen kan inte ta anmälan mot Skånetrafikens biljettautomater till domstol. Otillgänglighet är inte olaglig. (7.40)

Telegram (9.22): Kortare förbeställning för Skånetrafikens ledsagning. * Förtidspensionerade måste ansöka innan de börjar arbeta för att inte förlora pensionen. *  SRF Skånes ordförande Monica Granberg slutar vid årsmötet. *  Talande bankomater även i Danmark. *  Ny enkrona uppmärksammar delningen av Sverige och Finland. *  Sjukvårdsrådgivningen har bytt hemsidesadress. *  Lättare för Östra Göinges äldre att få trygghetslarm. *  Tips om bonusmaterial på hemsidan.

”Blåmärken på armarna – men det får man ju ha när man går i skogen och ramlar”. Synskadade Emmy Hallgren, 89 år, fick krypa till sin stuga, eftersom vägen var för hal för färdtjänsten. (6.07)

Nu ska även plastkassarna återvinnas. Sopsorteringen utökas med mjukplast. (8.20)

Öppnat och stängt (6.33)

”Ett stort misslyckande om alltför många kommer in i fas tre”. Regeringen vill helst slippa utnyttja sista etappen av jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa. (8.54)

Eliten av synskadade idrottare kan samlas i Göteborg 2011. Sverige vill arrangera IBSA World Games. (5.03)

Nöjestips (11.02)

Kalendern  (5.49)

Anslagstavlan regionalt (1.39), anslagstavlan norra (5.50), anslagstavlan sydvästra (5.06) och anslagstavlan för mellersta/sydöstra Skåne (4.02).

Redaktionsrutan (1.00)