Ur innehållet:
Förslag om att samordna universitetssjukhusen väcker känslor.
Otillgänglighet räknas inte som diskriminering i det nya lagförslaget.
Meloditävling ska ta fram signatur för Lund.
EG-direktiv stoppar arbetet med riksomfattande ledsagningssystem.
Lästjänsten hjälper dig med icakvittot och posten.


Lyssna på hela tidningen strömmande

Första sidan:

Intro (1.41)

Förslag om att samordna universitetssjukhusen väcker känslor. Sämre vård och ökade kostnader, befarar överläkare vid ögonkliniken i Lund. Men kliniken i Malmö välkomnar förslaget. (19.19)

Otillgänglighet räknas inte som diskriminering i det nya lagförslaget, frågan ska utredas mer. (5.11)

Telegram (9.08): Kristianstadsbyggens vaktmästare blir kommunens fixarmaltar. * Vellinge vill inte låta fixartjänst konkurrera med privata företag. * Expressbuss mellan Båstad och Helsingborg dras in. * Förslag om nya stadsbusslinjer i Eslöv. * Medborgarförslag om citypendel i Osby. * Kunglig medalj till KMA:s ordförande. * S kräver bättre resurser till handikapprådet i Höganäs. * Meloditävling ska ta fram signatur för Lund. * Skånes Taltidning erbjuder e-postpåminnelse till nätläsarna.

EG-direktiv stoppar arbetet med riksomfattande ledsagningssystem. (5.36)

Öppnat och stängt (3.47)

Andra sidan:

Region Skånes handikappolitiska program arbetas om för att bli lättare att följa. (6.56)

Svårt att läsa posten eller icakvittot? Lästjänsten hjälper till, sex dagar i veckan. (4.40)

Annons (1.03): Tidningen Året Runt nu på Daisy.

Nöjestips (16.21)

Kalendern (8.18)

Föreningsruta regional (0.49), föreningsruta sydvästra (5.00), föreningsruta norra (4.01) och föreningsruta mellersta/östra (2.07).

Redaktionsruta (1.20)