Ur innehållet:
►Kompromiss kan ge sluten ögonvård och jourverksamhet i både Malmö och Lund.
►Statlig utredning vill satsa på jobb till funktionshindrade under 30.
►Synskadad dressyrryttare uppmanar alla att prova på att rida.
►WBU diskuterar att kräva viss ljudnivå på de nya elbilarna.