Ur innehållet:

►Taltidningsnämnden fruktar att talande morgontidningar läggs ner.

►SRF Skånes ombudsman säger upp sig – medger att han begått oegentligheter.

►Varningar för snöras lika farligt som snön.

►Våra Afrikaresenärer hälsade på i kenyansk massajby.

Lyssna på hela tidningen, strömmande