Ur innehållet:
► Skolorna ger inte barn med diabetes stödet de behöver, anser Nationella Diabetesteamets läkare.
►Företag som läser in morgontidningar tveksamma till förslaget om slopat statligt stöd.
►Resenär vill ha påminnelse strax innan färdtjänsttillståndet går ut.
►”Låt arbetsterapeuter ta hand om gula fläcken, så kan syncentralerna satsa på kvalificerad rehabilitering.”

Lyssna på hela tidningen strömmande

Intro (1.52)

Skolorna ger inte barn med diabetes stödet de behöver. Sämre koncentration och framtida men blir följden, säger Nationella Diabetesteamets läkare. (5.25)

Talsyntesen är för dålig, men visst blir det billigare. Företag som gör inläsningar av morgontidningar tveksamma till förslaget om slopat statligt stöd. (4.44)

Telegram (2.45) Färdtjänst med taxi minskar i Ängelholm ** ICA och Kuponginlösen tar över lantbrevbärarnas kassaservice ** Läst din taltidning? Kasta den i soporna!

Knut Thorstensson var på väg till en kund när han fick höra att färdtjänsttillståndet gått ut. Han vill ha en påminnelse innan det sker. Men handläggaren tycker det är upp till den var och en att komma ihåg giltighetstiden. (8.30)

Låt kommunernas arbetsterapeuter ta hand om äldre med gula fläcken, så kan syncentralerna satsa på kvalificerad rehabilitering. Försök i Dalarna lyckat, tycker de inblandade. (6.45)

Öppnat och stängt (3.44)

Fore! Visst kan synskadade spela golf. Taltidningen går en runda med Johnny Ekström på Gladans golfbana. (10.44)

>”Jag ville porträttera nåt som normalt inte porträtteras”. Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage gick till Sara Bäckmo från På tal om Stockholm. Reportaget handlar om färgen rött, som för tankarna till både krig och kärlek. (8.17)

Annonser (2.49) Kurser för synskadade på Glimåkra ** Invandrare och Minoriteter som taltidning.

Nöjestips (8.31)

Kalendern (5.44)

Föreningsruta regional (3.46), föreningsruta norra (4.49),  föreningsruta sydvästra (3.49) och föreningsruta för mellersta och sydöstra Skåne (3.49).

Redaktionsruta (1.03)