Ur innehållet:

Guldkassetten 2010 gick till Skånes Taltidnings Mats Sundling för reportaget Pianisten.
SRF Skånes ombudsman avstängd från arbetet på grund av oegentligheter.
Sveriges första teaterpjäs med döva och dövblinda på scen får gott omdöme.
Vi tittar på höstens inredningstrender.