Ur innehållet:
►Statliga taltidningsnämnden vill satsa på syntetiskt tal i morgontidningarna.
►Väskryckare slog till mot synskadad – ännu ett argument för ledsagare, säger den drabbade.
►Malmö Opera skeptisk till förinspelad syntolkning.
►Vi besöker SRF Skånes höstmöte.