Ur innehållet:
►Snart kommer Skånes Taltidning och dagstidningen i samma spelare.
►Forskning om näthinnans sjukdomar var temat på Ögats dag.
►Nytt sätt att sända syntolkning testas av Sveriges Television.
►Politiskt avhopp kan lösa långvarig konflikt i Lunds funktionshinderråd.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro, tid 1.55

En enda spelare för länstaltidning, dagstidning och talböcker är målet för regeringsuppdrag till MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Tid 6.02

Telegram:
SVT testar syntolkning i särskilt ljudspår. Tid 2.27

Melodislinga saboterar syntolkningen i filmen Jag är Ingrid. Tid 1.31
Syntolkade tv-serien Jordskott säljs på dvd utan tolkning. Tid 1.39
Avhopp kan lösa konflikt i Lunds funktionshinderråd. Tid 1.07
Hässleholms kommun återinför fixartjänsten. Tid 0.46
Fungerar ledsagningen dåligt på tågen – klaga hos Konsumentverket. Tid 1.49
LSS-lagen ska ses över, lovar äldreminister Åsa Regnell. Tid 1.16

Forskning om näthinnan var temat för årets Ögats Dag. Tid 12.08

Öppnat och stängt med kramar, kultur och spa. Tid 3.05

Deckare med både mat och historia i månadens talbokstips. Tid 14.38

Annonser: Julsynkurs på Glimåkra.
SRF Fritids resekatalog för sommaren 2016 ute.

Evenemangstips med höstguld och pungmes. Tid 11.52

Kalendern med Roskilde, ryssar och rullstolar. Tid 6.28

Anslagstavla regional: Redaktionen * SRF Skåne och SRF Malmö

Anslagstavlan sydvästra Skåne: TrafikövervakningscentralenSRF Malmö * Kollektivtrafiken.

Anslagstavlan norra Skåne: SRF Helsingborg-Höganäs.

Anslagstavlan mellersta och sydöstra Skåne: SRF Lundabygden * Synskadades vänner i Eslöv.

Redaktionsruta.