Ur innehållet:
Nya färdtjänstregler i Kävlinge, men handikapprådet fick inte yttra sig.
Årets vinnare i Guldkassetten av Johan Rosengren: Följ med bland syllar och strömskenor på en tunnelbanestation i Stockholm.
Månadens ansikte är Bengt Olin, SRF Skånes ordförande.
Testa dina kunskaper om farsoter i årets jultävling.