Ur innehållet:
Eslövs kommun ska betala ledsagarnas kostnader.
Nya modeller visades på hjälpmedelsmässa i Malmö.
TPB spår snabb digital utveckling för böcker och tidningar.