Ur innehållet:
Makulapatienter tar allt mer resurser och glaukomkontroller lämnas till optikern.
Vem har ansvaret? – Minidebatt om syninstruktörer.
Jan Guillou är Månadens ansikte.
Insändare undrar över ledsagning när oförutsedda tågförseningar inträffar.

Lyssna på hela tidningen strömmande

Intro (1.31)

Sjukvård går före hälsovård. Makulapatienter tar allt mer resurser och glaukomkontroller lämnas till optikern. (6.50)

Telegram (1.29): HSO Skåne anmäler Malmö och Åstorp för ej avhjälpta enkla hinder.

Regionen eller kommunen – vem ansvarar för nysynskadades anpassning till vardagen? Minidebatt om syninstruktörer. (8.03)

Öppnat och stängt (5.32)

Att ha gett ut sin fyrtionde bok är inget speciellt, tycker principfast man som förnyade tv-mediet och är aktuell både i bokdisken och på filmduken. Jan Guillou är månadens ansikte. (15.41)

Ska funktionshindrade våga resa? Kerstin Berlman undrar i en insändare vem som har ansvaret när oförutsedda tågförseningar inträffar. (5.30)

Nöjestips (14.42)

Kalendern (7.17)

Föreningsruta regional (4.17), föreningsruta sydvästra (7.35), föreningsruta norra (7.28) och föreningsruta mellersta/östra (3.58).

Redaktionsruta (1.04)