Ur innehållet:
Nu marknadsförs vita käppar med dekor, och dessutom vita gångstavar.
Rörigt och ingen ledsagning när Pågatågsstationer byggs om.
Gatupratare hindrade politiker när Vita käppens dag avslöjade hinder i Lomma.
Barnbarn i Australien en bra anledning att att gå på datorkurs.