Ur innehållet:
Nu marknadsförs vita käppar med dekor, och dessutom vita gångstavar.
Rörigt och ingen ledsagning när Pågatågsstationer byggs om.
Gatupratare hindrade politiker när Vita käppens dag avslöjade hinder i Lomma.
Barnbarn i Australien en bra anledning att att gå på datorkurs.

Lyssna på hela tidningen strömmande

Intro (1.48)

Den vita käppen är inte längre bara en vit käpp – och inte heller längre bara vit. Nu marknadsförs käppar med dekor, och vita gångstavar. (7.42)

Telegram (4.22): Både dyrare och billigare att gå till doktorn nästa år. * Rörigt och ingen ledsagning när Pågatågsstationer byggs om. * Höjda färdtjänstavgifter i Vellinge träder i kraft trots överklagande. * Även Köpenhamn får svartkrog.

Skånskt i SRF:s valberedning och granskningsutskott. Och skåning vann resan till Braille-jubileet. Vi får en rapport från SRF-kongressen. (10.51)

Öppnat och stängt (4.16)

Gatupratare hindrade politiker när Vita käppens dag avslöjade hinder i Lomma. (8.19)

Från pyttespalt till porträtt – vi kollar papperstidningarnas rapportering om om Vita käppens dag. (3.52)

Barnbarn i Australien en bra anledning att att gå på datorkurs – även på gamla dar. (7.49)

Nöjestips (9.59)

Kalendern (7.12)

Föreningsruta regional (4.17), föreningsruta sydvästra (8.01) och föreningsruta mellersta/östra/norra (7.18)

Redaktionsruta (1.04)