Ur innehållet:

► Stor oro kring rätten till assistansersättning enligt LSS.
► Taxi Trelleborg överklagar färdtjänstupphandlingen i Svedala.
► Snart kan Försäkringskassan dra in sjukpeng om intyg anses oklara.
► Vita käppens dag i Malmö bjöd på överraskning för Taltidningens reporter.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro. Tid 1.41

Oron är stor kring rätten till assistansersättning enligt LSS. IFA:s Vilhelm Ekensteen hoppas på ändrade direktiv efter dödsfallet på Hansa i Malmö. Tid 6.46

Telegram: Taxi Trelleborg överklagar färdtjänstupphandlingen i Svedala. Tid 1.01
Snart kan Försäkringskassan dra in sjukpeng direkt, om de tycker intyg är oklara. Tid 1.04

”Det känns som att få livet tillbaka.”  Det säger en av deltagarna i ett arbetsmarknadsprogram för synskadade hos Work for you i Malmö. Tid 15.48

Öppnat och stängt med köpcenter och återvinningsstation. Tid 3.01

Vita käppens dag uppmärksammades i helgen runt om i Skåne och världen. Vi var med i Malmö, där Taltidningens utsände fick sig en överraskning. Tid 11.49

Förra veckans överraskning var väl att Nobelpriset i litteratur gick till musikern Bob Dylan – men han finns inläst som talbok, berättar Malmö stadsbiblioteks Hillevi Andreasson. Tid 7.25

Evenemangstips med teater, Mello och Magnus Uggla. Tid 12.18

Kalendern med vintertid och ubåtsjubileum. Tid 4.38

Anslagstavlan regional: Referat * Kollektivtrafiken.

Anslagstavlan lokal: SRF Helsingborg-Höganäs * SRF Lundabygden * SRF Malmö * SRF Sydöstra * Kollektivtrafiken.

Redaktionsruta.