Ur innehållet:
HD tar inte upp tvisten mellan Maria Adell och Åstorps ryttarförening.
Professor Stig Larsson vid Harec efterlyser ekonomisk tillgänglighet.
Orange och stickat är höstens trender för modemedvetna herrar.
Synskadade i USA protesterar mot filmen Blindness.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro (1.41)

Maria Adell har rätt till skadestånd efter olyckan i ridhuset som gjorde henne blind. Högsta domstolen tar inte upp tvisten mellan Maria Adell och Åstorps ryttarförening. (2.19)

Vad tjänar det till att något är tillgängligt om man inte har råd att utnyttja det? Professor Stig Larsson vid Harec efterlyser ekonomisk tillgänglighet. (11.58)

Telegram (4.32): Vellinges färdtjänst lämnas över till tekniska nämnden. * Synskadade i USA protesterar mot filmen Blindness. * Jimmy Björkstrand en av de nominerade till Årets Skåning.

Orange och stickat är höstens trender för modemedvetna herrar, som också tillråds att lämna slipsen hemma. (10.18)

Öppnat och stängt (4.28)

Att byta land är ett tema i månadens talbokstips. Vi besöker bland annat Malmö av idag och trettiotalets USA. (11.58)

Jobben viktigaste frågan. Ungdomssatsningen ska bli intressant. De två sista skånska ombuden tycker till inför SRF:s kongress. (3.01)

Nöjestips (8.47)

Kalendern (8.17)

Föreningsruta regional (2.27), föreningsruta mellersta/östra (9.02), föreningsruta sydvästra (5.11) och föreningsruta norra (1.31)

Redaktionsruta (1.03)