4-2010, 29 januari

Ur innehållet:
Statsbidrag i sista stund räddar Iris Hantverk, men verkstaden i Malmö läggs ändå ner.
Författaren Susanna Alakoski är Månadens ansikte.
Glasögon och fritidsaktiviteter bekostas av Majblomman, som i år bär vårens modefärger.