Ur innehållet:
Taxibil Syd misslyckades i Vellinge – ändå får företaget merparten av färdtjänsten i Nordvästskåne.
Konstgjorda hornhinnor ger färre komplikationer och minskar köerna.
UR har producerat första syntolkade tv-programmet.
Ny statssekreterargrupp ska påskynda arbetet med enkelt avhjälpta hinder.


Lyssna på hela tidningen strömmande

Första sidan:

Intro (2.09)

Taxibil Syd misslyckades i Vellinge – ändå får företaget merparten av färdtjänsten i Nordvästskåne. (6.14)

Professor berättar om försök i Linköping: Konstgjorda hornhinnor ger färre komplikationer och minskar köerna. (5.06)

Telegram (8.20): Än finns chansen att testa gratis nummerupplysning i mobiltelefonen. * UR har producerat första syntolkade tv-programmet. * Hårdare krav på att Lunds uteserveringar blir avgränsade. * Även Höganäs går över till Skånetrafikens servicekort samt höjer färdtjänsttaxan. * Städfirma bättre än hemtjänst om man bara behöver städat, beslut i Östra Göinge. * Arbetet med enkelt avhjälpta hinder tar fart även i Östra Göinge. * Mp3-spelare med inlästa böcker lånas ut på Östra Göinges bibliotek. * SVT-journalisten Mats Knutsson synskadad.

Mer och bättre information behövs. Ny statssekreterargrupp ska påskynda arbetet med enkelt avhjälpta hinder. (7.10)

”Mycket trovärdigt.” Ny recensent ger toppbetyg åt dvd-filmen Underbara älskade. (14.30)

Öppnat och stängt (1.37)

Andra sidan:

Hur vill du ha din mobiltelefon? Enkäter ska ge kunskap om hur funktionshindrade vill ha IT- och telekomvaror och tjänster utformade. (7.01)

FIFH klarar sig när idrotten i Malmö drabbas av sparbeting. (6.22)

Nöjestips (11.42)

Kalendern (6.18)

Föreningsruta regional (2.44), föreningsruta sydvästra (7.57) och föreningsruta norra/mellersta/östra (8.48)

Telefonnummersruta (0.49)

Redaktionsruta (1.20)