Ur innehållet:
►Så gör du om olyckan är framme, brandingenjör ger råd hur man klarar en brand i hemmet.
►Hjälpmedlen blir en aha-upplevelse när invandrare med synnedsättningar läser svenska.
►Låna på biblioteket eller ladda ner talböcker hemma – så här går det till att skaffa lånekort och inloggning.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro, tid 1.08

Lägg lock på brinnande oljekastrullen och lär dig hantera brandsläckare och brandfilt. Brandingenjör ger råd om hur man klarar en brand i hemmet. Tid 12.01
**Från arkivet: Så förebygger du brand i hemmet. Tid 12.24, från nummer 37-2015.

Telegram: Regeringen lovar ökat stöd till funktionshinderrörelsen. Tid 1.14
Kampanj ska öka kunskapen om syntolkning. Tid 0.56

Hjälpmedlen blir en aha-upplevelse på Skånes enda utbildning i svenska för invandrare, sfi, för personer med funktionsnedsättningar. Tid 15.40

Öppnat och stängt med bibliotek, idrottshall och näthandel. 3.20

På biblioteket, med posten eller via internet – så får man tillgång till talböcker. Tid 10.47

Evenemangstips med mästerkock, trombonist och Ranelid. Tid 12.08

Kalendern med fred, försoning och finanser. Tid 7.16
**Från arkivet: Lyssna på Maj Sjövall som månadens ansikte. Tid 19.38, från nummer 48-2012.
**Lyssna även på bonusinslag med Maj Sjövall. Tid 3.11.

Anslagstavlan regional: SRF Skåne * SRF Helsingborg-Höganäs * Referat.

Anslagstavlan sydvästra Skåne: SRF Malmö * Kollektivtrafiken.

Anslagstavlan norra, mellersta och sydöstra Skåne: SRF Helsingborg-Höganäs * SRF Ängelholm-Båstad * Kollektivtrafiken.

Redaktionsruta.