Ur innehållet:
Synskadad Bromöllafamilj var med på  X2000-tåget som kolliderade med en grävmaskin.
Skånska för svårt för nyanställda vid Samres estniska beställningscentral.
Viktigare att synas i politiska församlingar än att driva funktionshinderfrågor, anser synskadad kommun- och regionpolitiker i Ängelholm.
Nioåriga blinda Trinity får lära sig att använda vit käpp av våra synskadade reportrar på deras afrikanska resa.