Ur innehållet:
►Behandlingen av glaukom mera framgångsrik på senare år.
►Obegränsat antal kassar i Lunds färdtjänst efter länsrättsdom.
►Nye TPB-chefen Roland Esaiasson om varför han vill bli generaldirektör.
►Lomma kommun besviken på handikapporganisationernas dåliga intresse för att förbättra tillgängligheten.


Lyssna på hela tidningen strömmande

Första sidan:

Intro (3.47)

Bättre mediciner och större möjligheter att hitta de patienter som riskerar allvarliga synnedsättningar – behandlingen av ögonsjukdomen glaukom har blivit mera framgångsrik på senare år. (11.32)

Telegram: (4.26) Gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade i Staffanstorp. (eget) Obegränsat antal kassar i Lunds färdtjänst efter länsrättsdom. (SDS + eget) Många brister funna vid HSO:s tillgänglighetsinventering i Staffanstorp. (SkD) Flerhandikappade drabbas av nya sjukskrivningsregler, säger Eva-Maria Liesland i debattartikel. (SDS) Fatmir Seremeti i för-OS-laget i goalboll. (eget)

Familjehemligheter, krigets fasor och sex och samlevnad hittar vi i månadens talbokstips. (18.55)

TPB skulle mötas med större aktning som statligt verk – nye TPB-chefen Roland Esaiasson förklarar varför han vill bli generaldirektör. (5.27)

Öppnat och stängt. (0.34)

Andra sidan:

”Vi hade väntat oss mera.” Lomma kommun besviken på handikapporganisationernas dåliga intresse för att förbättra tillgängligheten. (9.15)

Nöjestips. (17.00)

Kalendern. (4.32)

Föreningsruta hela Skåne. (7.35) Föreningsruta mellersta och sydöstra Skåne. (5.00) Föreningsruta sydvästra Skåne. (4.12) Föreningsruta norra Skåne. (3.21)

Redaktionsruta (1.12)