Ur innehållet:
►Ögonoperationer flyttas till Malmö under tiden lokalerna i Lund byggs om.
►Barnens behov prioriteras vid personalbrist i ögonsjukvården.
►Striden om ledsagande staket i Osby går vidare till högsta instans.
►Linnés skånska resa tog honom till paradiset på jorden.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro, tid 1.41

Alla ögonoperationer på Skånes universitetssjukhus har flyttats till Malmö, operationslokalerna i Lund byggs om. Tid 6.29

Telegram:
Staketstriden i Osby överklagas till mark- och miljööverdomstolen. Tid 1.44

Synskadad kvinna lurad av påstådd granne. Tid 0.37
Inget fall av bristande tillgänglighet har avgjorts av Diskrimineringsombudsmannen. Tid 1.04

Stor brist på specialistutbildade sköterskor i ögonvården, men barnen prioriteras alltid. Tid 5.39

Öppnat och stängt med bro, bibliotek och brasserie. Tid 3.48

Skåne ett paradis på jorden, ansåg Carl von Linné, vars skånska resa vi följer. Tid 18.54

Utflyktstips: Känn på forntiden. Tid 11.57

Evenemangstips med badorkester, bungyjump och barockmusik. Tid 11.35

Kalendern med hästar, cyklar och bad. Tid 5.40

Anslagstavla regional: Försvarsligan * Nätverket för synskadade med utländsk bakgrund * Referat * Kollektivtrafiken.

Anslagstavla mellersta och sydöstra Skåne: SRF Lundabygden * SRF Ringsjöbygden.

Anslagstavla sydvästra Skåne: SRF Malmö * SRF TrelleborgKollektivtrafiken.

Anslagstavla norra Skåne: SRF Helsingborg-Höganäs.

Redaktionsruta.