Ur innehållet:
Handikappombud på plats i Höganäs efter fem års diskussion.
”Visst ska FN-konventionen bli svensk lag, men då krävs det att otillgänglighet blir diskrimineringsgrund.”
I vår sommarserie besöker vi Ales omstridda stenar i Kåseberga.
Läsare tipsar om hur han konverterar Skånes Taltidning-skivan till mp3-format.