Ur innehållet:
Skånska smaker tar upp en hotad delikatess, ålen.
Synskadad scout har svårt att kommunicera med de 39 000 andra på Världsscoutjamboreen.
Ljudteatern Audiorama från Stockholm besöker Palladium under Malmöfestivalen.