Ur innehållet:
Nya DO Katri Linna ser fram emot att få arbeta med funktionshinderfrågor.
Del två i vår kaffeskola handlar om kaffedrickandets ursprung.
Månadens ansikte är Cajsa Lund, Sveriges enda musikarkeolog.
Skånska stenar och statyer besöker skulpturparken i Broby.