Ur innehållet:
►De externa utropen på Skånetrafikens bussar fungerar fortfarande inte perfekt.
►Skånedistriktets ordförande Bengt Olin har gått bort.
►Synskadades möjligheter att ta del av konst diskuterades på konferens i London.
►Insändare: ”Jag vill också ha fritt val i hemtjänsten”.