Ur innehållet:
Riksfärdtjänsten tar över ledsagningen på landets järnvägsstationer.
Inlästa tidningar kan bli stort också bland seende – fast aldrig med syntetiskt tal, tror Darubchefen.
Även talböckerna gallras när Malmö stadsbibliotek förändras i grunden.
SRF Skånes ordförande svarar på anklagelser om åldersdiskriminering.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro (1.38)

Riksfärdtjänsten tar över ledsagningen på landets järnvägsstationer. Det ska ge utbildade ledsagare, men du måste beställa längre i förväg. (9.53)

Inlästa tidningar kan bli stort också bland seende. Fast aldrig med syntetiskt tal. Det tror radiotidningsjätten Darubs chef Göran Carlsson. (9.18)

Telegram (2.17): Ny massanmälningsaktion mot hinder. * Svenskt brons i showdown-VM. * Skånes Taltidning vill ha din nya adress.

Malmö stadsbibliotek förändras i grunden. Även talböckerna ska gallras, men inte lika hårt som pappersböckerna. (8.00)

Öppnat och stängt (1.15)

”Äldre är välkomna på litteraturkurserna.” SRF Skånes ordförande svarar på anklagelser om åldersdiskriminering. (3.14)

”Ge barn med funktionshinder mer makt över sitt liv.” HSO startar projekt som ska ge bättre liv i framtiden. (7.58)

Nöjestips (12.46)

Kalendern (4.43)

Anslagstavlan regional (5.51), anslagstavlan mellersta och östra (10.40), anslagstavlan norra (8.02) och anslagstavlan sydvästra Skåne (3.57)

Redaktionsruta (1.01)