Ur innehållet:
Ljudböcker slipper höjd moms, efter att EU-kommissionen sagt sitt.
Tre fjärdedelar av anmälningarna till HO gäller otillgänglighet.
Lions-kampanj mot onödig blindhet gav 1,2 miljarder kronor.
Sommarserien besöker Norra Europas största stenröse i Kivik.