Ur innehållet:
Arbetsförmedlingens byråkrati försvårar för funktionshindrade att få jobb.
Både ris och ros från synskadade till Malmös första utomhusgym.
Hässleholms Filmuseum välkomnar synskadade att ta del av spännande skånsk industrihistoria.
Vardagsnära och oförutsägbar tycker säger vår recensent om filmen Så olika.