Ur innehållet:
Funktionshindrade har det fortfarande sämre än andra – inget har hänt på tio år.
Svenskarna äter mer medicin än nånsin, och äldre övermedicineras mest.
Uteblivna dövblindtolkar var inte diskriminering.
Första delen av sommarserien Skånska arbetslivsmuseer börjar med borstbinderi.