Ur innehållet:
Lundapolitiker lovar ändra i färdtjänsttaxan sedan Skånes Taltidning gripit in.
HSO Skåne startar projekt som ska hjälpa medlemmarna bli mer aktiva.
Låt den rätte komma in får toppbetyg trots mardrömmar.
Vi hälsar på hos Lucas Nilsson, som gör ljudeffekter till film.