Ur innehållet:

►Genetiska förklaringar till hur grön starr uppstår har upptäckts.
Kan vanligt vatten stoppa diabetes? Nya forskningsrön i Malmö.
Fredrik Ekelund är Månadens ansikte.
Vi träffar gudar på en taktil utställning i Stockholm.
Synskadad fick ögondropparna injicerade.