Ur innehållet:
”En besvikelse”, säger HO om att otillgänglighet inte räknas som diskriminering.
Motion bättre än piller, tycker en som fått stavgång på recept.
Visst finns det alternativ till Svensk Kassaservice, som lägger ner.
Synskadade Monica visar hur städning kan göras lättare.