Ur innehållet:
►Tillgängligheten blir bättre men alldeles för långsamt, tycker myndighet.
►Kafébråk i Helsingborg orsakar ny Marsch för tillgänglighet.
►Äldre kan lära av funktionshindrades kamp.
►Månadens ansikte: populära ljudboksinläsaren Katarina Ewerlöf.

Lyssna på hela tidningen, strömmande

Intro, tid 1.42

Telegram:
Tillgängligheten blir bättre, men för långsamt anser Myndigheten för delaktighet. Tid 1.53

Tillgänglighetsmarschen fortsätter i Helsingborg. Tid 1.53
Kristianstadsbor upprörs över tillgängligt övergångsställe. Tid 1.07
Skånetrafikens sommarkort har börjat säljas. Tid 0.40
Bionisk lins ger perfekt syn enligt kanadensisk forskare. Tid 1.25

Lär av de funktionshindrades kamp – så kan äldre stärka sina rättigheter. Tid 12.45

Öppnat och stängt med cyklar, telefoner och böcker. Tid 2.34

”Så upptäckte jag tjusningen med att lyssna på böcker.” Månadens ansikte är skådespelaren och populära inläsaren Katarina Ewerlöf. Tid 20.52
**Bonusspår med Katarina Ewerlöf. Tid 6.38

Evenemangstips med after work-konsert och bakdag. Tid 11.17

Kalendern med golf, grundlov och blågult. Tid 6.10

Anslagstavlan regional: SRF Skåne * Syskonbandet.

Anslagstavlan sydvästra Skåne: SRF Malmö * SRF Trelleborg * Kollektivtrafiken.

Anslagstavlan norra Skåne: SRF Helsingborg-Höganäs * SRF Kristianstad-Bromölla.

Anslagstavlan mellersta och sydöstra Skåne: SRF Landskrona-Svalöv * SRF Lundabygden.

Redaktionsrutan.